Världen blir bättre

90 procent av världens barn går nu i skola. För tio år sedan var den siffran 82 procent. Framförallt får allt fler flickor möjlighet att gå i skolan 

Den absoluta fattigdomen i världen minskar. Mellan 1973 och 2012 minskade den absoluta fattigdomen från 53 % till under 17 %. Definition absolut fattigdom: Lever för mindre än  $1.25/dag.

På 15 år har barnarbete minskat med mer än 50%. Siffran fortsätter att förbättras i snabb takt.

Barnadödligheten (0-5 år) har de senaste 25 åren minskat med 25 %. På längre sikt avsevärt mycket mer. Källa

Vägen ut ur fattigdom är kunskap. Orsakerna till en positiv utveckling beror på...

  • Förändrade kulturella värderingar och traditioner (minskad diskriminering) gällande flickor och kvinnor. 
  • Minskad fattigdom, där framförallt flickor måste arbeta för att hjälpa till med försörjningen.
  • Färre barnäktenskap och ungdomsgraviditeter gör att fler flickor får gå i skolan.
  • Fler examinerade lärare - I länder som drabbats hårt av HIV och AIDS förekommer det att fler lärarstudenter dör än de som hinner examineras från högskolor och universitet. 
  • Fler lokala skolor. Med långa avstånd till skolan ökar risken för överfall och våldtäckter.
  • Rent vatten och fungerande toaletter. Utan separata toaletter för flickor och pojkar hålls flickorna ofta hemma.