Utmaningar

Alla kan vi göra något

Fler än 60 miljoner människor är nu på flykt från krig, förtryck och brott mot mänskliga rättigheter. Det är fler än någonsin och en ökning med 40 % sedan 2011. Källa

Under 2015 registrerades 1 634 avrättningar i världen. Det är en ökning på 50 % sedan 2014. De flesta avrättningar genomfördes i Kina, Iran, Pakistan, Saudiarabien och USA - i den ordningen. Kina förblev världens främsta bödel - men den verkliga omfattningen av användningen av dödsstraff i Kina är okänd eftersom statistiken hanteras som en statshemlighet. Siffran 1 634 utesluter de tusentals avrättningar som tros ha genomförts i Kina. Källa

Endast 16 % är engagerade i sitt arbete. 73 % har "checkat ut" och går till jobbet för att de måste.  Hela 11 % motarbetar dessutom aktivt arbetsgivarens målsättningar. Källa

Homo- och bisexualitet är fortfarande olagligt i 72 länder, och bestraffas med döden i 10. Över 
40 % av världens befolkning lever i länder där homo- och bisexuella kan bli fängslade.
400 miljoner människor lever under lagar där samkönat sex kan bestraffas med döden. Källa