Utveckling av Grupp och Ledare
.

Erbjudande: Bokar du någon av dessa kurser via oss ingår 3 timmar individuell coaching/ledarutveckling. Vill du hellre ha 6 timmar betalar du nu 3000 kr ex moms. Läs mer om upplägg längre ner. Hör av dig så berättar vi mer! 

UGL - Originalet och förebilden bland kurser för ledarutveckling och gruppdynamik

UGL kommer ursprungligen från Försvarsmakten men är idag en av Sveriges absolut mest populära och välrenommerade ledarutvecklingskurser inom både näringsliv och offentlig sektor. Idag äger Försvarshögskolan konceptet. UGL-kurser genomförs under fem sammanhängande dagar, vanligtvis i internatform, med minst åtta och maximalt tolv deltagare. En UGL-kurs leds alltid av två av Försvarshögskolan certifierade handledare. Du får lära känna dig själv bättre och om hur relationer påverkar en grupps möjlighet att arbeta effektivt. UGL ger ofta lärdomar för livet, inte bara för arbetslivet. 

För vem lämpar sig UGL?

UGL-kurser riktar sig till alla som arbetar med människor. Kanske vill du bli en chef med mer engagerade medarbetare, en effektiv projektledare, teamets bästa säljare eller en lärare med inspirerade elever som lämnar skolan som sympatiska medmänniskor med kunskaper för livet. UGL kommer hjälpa dig mot målet - för ledarskap handlar om relationer. Kursen är mentalt utmanande. För att delta bör du därför vara i psykisk balans. I UGL kommer du jobba mycket med dig själv, men det är viktigt att betona att UGL inte har ett terapeutiskt syfte. 

Teoretisk bakgrund och metod

UGL är välbeforskat och teoretiskt förankrat i den senaste forskningen. Försvarshögskolans forskare arbetar ständigt med utveckling av konceptet som uppdateras vart fjärde år med vetenskapligt beprövade nyheter inom området. UGL följer en tydlig struktur där deltagarna lotsas mot de pedagogiska och gruppsykologiska målen. Utbildningen bygger på Susan Wheelans IMGD* som genom sin systematik ger deltagaren möjlighet att följa individens, gruppens och ledarens utveckling. Uppgifter, övning och utvärderingar av gruppens utveckling varvas med fakta och teori som berör personlig utveckling, ledarskap och grupputveckling.

* IMGD - Integrated Model of Group Development

Kursinnehåll

UGL syftar till att deltagarna skall få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelsen för sin roll i dessa, genom att:

  • arbeta med reflektion och lärande, enskilt och i grupp
  • hantera och förstå konflikter
  • kunna kommunicera direkt och klart
  • förstå känslors inverkan på individ som gruppnivå
  • kunna ta och ge feedback
  • förstå hur funktionalitet, kön och etnicitet påverkar relationer och ledarskap
  • kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling och hur man förhåller sig till dessa
  • förstå att det finns behov av olika ledarstilar
  • få ökat självförtroende och ökad självkännedom

UGL ger mer ju mer du investerar. Kursen pågår dygnet runt i fem dagar, inte bara när vi är i kurssalen tillsammans. Därför rekommenderar vi att du i förväg informerar arbete, familj och vänner att du inte kommer vara lika tillgänglig som vanligt under kursen. UGL är inte bara lärorikt för din jobbsituation just nu utan för hela din livssituation och för lång tid framöver. Kanske den kurs du kommer gå som påverkar dig mest av alla. Klart du ska ge dig själv möjligheten att utvecklas så mycket som möjligt. 

Priset för kursen är 17 900-18 900 kr exkl moms/deltagare (se olika kursstarter). 
Helpension och logi 5 dagar tillkommer, 7 900 - 8 900 kr exkl moms, beroende på anläggning. 

Kurserna drivs och arrangeras under varumärket Rezon. Rezon är vår samarbetspartner inom ledarutveckling och gruppdynamik och är en av Sveriges största och mest erfarna leverantörer inom området och erbjuder ca 70 kursstarter per år. Vi ingår i deras handledarnätverk där ömsesidigt utbyte av erfarenheter och kunskaper hela tiden bidrar till att förädla kursens kvalité. För att se kursstarter under 2019, se rezon.se/utbildningar Bokar du direkt via Rezon kan du ta del av erbjudandet med coaching genom att ange "LeadHuman" som referens i kommentarsfältet. Annars hjälper vi dig gärna att hitta det bästa alternativet för dig. 


Optimera värdet av  med COACHING

Är du intresserad av ledarutveckling är du säkert mån om att omsätta all den kunskap och insikter som kursen ger till verklighet. Ett utmärkt stöd på din utvecklingsresa är att anlita en coach som bidrar till att klargöra och hantera dina mål, dina värderingar, drivkrafter och hinder. Att komplettera ledarutveckling med individuell coaching har visat sig vara en stor framgångsfaktor.

Coachingen pågår under ungefär ett halvår efter avslutad kurs och omfattar vanligen 6 tillfällen. Arbetet med din coach kan ske både via telefonmöten och personliga möten.

Ordinarie pris: 12 000 kr för 6 tillfällen exkl moms.

Ytterligare kursutbud

Glöm inte att ange LeadHuman som referens i kommentarsfältet om ni bokar direkt via Rezon, för att få ta del av erbjudandet där individuell ledarutveckling/coaching ingår. 


Intresserad av våra kurser?

Fyll i uppgifter så hör vi av oss!