Story

Människor behöver en story, ett syfte, något större än sig själva som inspirerar


DEL I

Förmedla en tydlig och autentisk
Story

Del I:

Utforska, tydliggör och artikulera er story

  1. Varför startade vi vår organisation? 
  2. Är vår vision tydlig och inspirerande för både kunder och anställda? 
  3. Vad är vårt "varför", eller syfte? Varför ska medarbetarna komma till jobbet?
  4. Hur differentierar vi oss från andra? 
  5. Känner alla våra medarbetare till vad vi levererar, med vilken strategi och mot vilka mål

Del II, Del III 

Klicka här för att komma till kontaktformuläret.