Storytelling och värderingar

Ta fram din story och värderingar på en dag! 

Resultat efter kurs:

  • Verktyg att ta fram din/er story (dvs syfte, vision och värderingar m.m.)
  • Utkast på story med feedback
  • Tydlighet, inspiration och stolthet i er story 

Tidsåtgång:
Heldag med mindre förberedelse och uppföljning. 

Framgångsrika kulturer och varumärken bygger alla på en story och värdergrund som människor kan relatera till. Syftet med denna kurs är att stärka er storytelling-förmåga så ni kan stärka er story och värderingar.

Del 1: Under dagens första del får vi lära oss syftet och affärsnyttan med storytelling, exempel på stories som skapar vår omvärld och påverkark våra beslut varje dag, samt vilka verktyg vi kan använda för att ta fram, förtydliga och förmedla vårt budskap i vår organisation och funktion/team.

Del 2: Under dagens andra del kommer vi individuellt eller i grupp börja smida på vår egna story och våra värderingar - och testköra dem med varandra i en trygg miljö. 

Kursen anpassas till ledningsgrupper, funktioner och tvärfunktionella team i en organisation.