.

.

Boka ett förutsättningslöst samtal för att stärka er organisation

Våra attityder och beteenden påverkar våra arbetsplatser

Metoo-kampanjen har skakat om alla samhällsskikt i Sverige. Nu har tystnadskulturen brutits och vi har fått höra berättelser som vittnar om hur våra arbetsplatser är föremål för icke önskvärda beteenden och attityder.

Trots tydlig lagstiftning och arbetsmiljöföreskrifter som ska stötta i dessa frågor har detta inte varit tillräckligt.

Hur påverkar detta just ert företag och ert arbete framåt? Vi stöttar er i processen!

Vi bjuder in till ett förutsättningslöst samtal i er ledningsgrupp där vi diskuterar vad just ni behöver vidta för åtgärder. Detta samtal bjuder vi gärna på. 

Viktiga frågor att diskutera: 

  • Hur har Metoo påverkat just er som företag?
  • Hur skapar ni tydlighet och trygghet?
  • Vilka värderingar och normer finns på er arbetsplats?
  • Vilka beteenden och attityder vill ni ha hos er?
  • Hur kan ni använda ny information och stärka er organisation framåt?

Vi kartlägger era behov och mål, och kommer med förslag på process och åtgärder som leder till en tryggare och effektivare organisation. Vi hjälper er att konkretisera arbetet framåt genom kunskap, vilja och handling!