Om oss

Vision, syfte och ledstjärnor

Vision

Vi ser en mänskligare värld där världens ledare skapar tydlighet, agerar förebilder och bygger förtroende. I den mänskligare världen frigörs engagemang, innovationskraft och kreativitet. Där får människor, organisationer och nationer förutsättningar att utvecklas, prestera på topp och må bra.

Syfte


Lead Human existerar i syfte att tydliggöra hur stories, normer och beteende formar våra beslut - som individer, företag och samhälle. Vi tror att hållbara, innovativa och strategiska beslut fattas när ledare och organisationer har tydlighet i sitt syfte och i sina värderingar. Det tror vi skapar grund för ett hållbart samhälle. 

Våra ledstjärnor i det dagliga arbetet

Vi är alla en liten del av något större, men stora nog att göra skillnad.

Att låtsas tar energi, så vi är oss själva.

Folk är olika, så vi lyssnar för att förstå.

Partners

FN-förbundet skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta
för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Vi arbetar tillsammans med FN-förbundet för att bidra till deras 17 hållbarhetsmål. Läs mer på fn.se och på globalamalen.se. Just nu är vårt samarbete med FN-förbundet att stötta entreprenörer och StartUps som arbetar för hållbar utveckling. 


Inom ledarutveckling, främst UGL - Utveckling av Grupp och Ledare, samarbetar vi med Rezon som är en av Sveriges större leverantörer av UGL. Vi ingår i deras nätverk för handledare och handleder regelbundet deras kurser. Genom Rezon kan vi erbjuda ca 70 kursstarter för UGL per år på många platser runt om i landet.

CoachHubben är LeadHumans systerprojekt. Ett projekt där vi samarbetar med andra konsulter i projekt där den gemensamma nämnaren är coaching - att inspirera till utveckling men också handfast stötta i genomförandet, med hjälp av effektiva verktyg inom coachingens värld. Där stöttar vi individer och grupper att verkligen ta sig från A till B. 

Medveten Utveckling är en nära samarbetspartner som stärker oss och tillför kompetens inom flera av våra områden. Bland annat inom verksamhetsutveckling, ledarskap, arbetsmiljö, mindfulness och stresshantering.