Varför är Emotinell Intelligens viktigt om du ska bli en bra ledare?

02.02.2018

Jag fördjupar mig nu i Emotionell Intelligens och känner att jag måste dela med mig. Förhållandet mellan tanke - känsla - handling är viktigare än du kanske tror.

Så varför är Emotionell Intelligens viktigt om du ska bli en bra ledare?

Frågan har många svar men här är ett...

Vi har tre olika centrum/delar i hjärnan.  

  • Reptilhjärnan (ser till att vi andas, sover, känner hunger etc)
  • Limbiska systemet (emotionella hjärnan; tar hand om känslor, attityder, vanor etc)
  • Neocortex (tänkande hjärnan; den del av hjärnan som ansvar för tankar, färdigheter etc)

Numera kan vi mäta hjärnans aktivitet i de olika delarna. I Limbiska systemet aktiveras ca 6 miljarder nervceller varje sekund, i Neocortex ca 100 (!). Vi är insocialiserade att främst värdesätta våra tankar, men faktum är att den absolut största delen av våra beslut och hur vi agerar baseras på våra känslor (aktivitet i Limbiska systemet). Vi fattar t ex merparten av våra beslut baserat på vanor, hur vi brukar göra eller hur vi ser att andra gjort, vad som känns bra i magen etc. Ofta fattar vi också beslut som ger oss kortsiktig belöning (jag tar en godis till, det är ju gott!).

Om vi aktivt tränar på att förstå oss på våra egna och andras känslor, sätta fingret på känslan och lär oss att kunna uttrycka och ta hänsyn till den så kan vi därmed bli bättre på att fatta kloka beslut. Om vi är duktiga på det är vi emotionellt intelligenta. Om vi inte lyckas med det fattar limbiska systemet beslut för oss ändå, utan att vi är medvetna om varför det blev som det blev. Ett exempel kan vara att jag förstår att anledningen till att jag vill skälla ut min sambo för att han är sen till bion egentligen handlar om att jag är ledsen för att han glömde min födelsedag i förrgår. Förstår jag det kan jag välja att göra annorlunda och fatta ett bättre beslut. Så fungerar vi givetvis även i arbetslivet - känslan påverkar vårt beteende. Vi missar ofta att förstå den bakomliggande känslan och ta hänsyn till den - men poängen är alltså att det är den bakomliggande känslan som får oss att agera oavsett (6 miljarder/100 nervimpulser per sekund, fördel Limbiska systemet!)

Därför ska du lära dig om känslor om du vill bli en bra ledare och fatta kloka beslut. Lär dig att känna känslor, förstå, ta hänsyn till och uttrycka olika känslor. Vad känner jag? Hur känns det i kroppen? Hur påverkar känslan mig? Känn det och uttryck det för dig själv och din omgivning. 


Glad fredag! 

/Andreas