Vad krävs för att må bra tillsammans och samtidigt skapa hållbar tillväxt?

23.03.2018

Och vad behöver vi känna till om oss själva, varandra, företaget och övriga omvärlden för att fatta kloka och beslut, och vad styrs vi av egentligen?

Det var de övergripande frågeställningarna som behandlades under en halvdag hos Byggpartner i Dalarna förra veckan. Företaget hade bjudit in alla tjänstemän, mestadels chefer och arbetsledare, en skara på ca 120 personer av företagets drygt 400 anställda. Mer konkret handlade dagen om att höja kunskapen om företagets värderingar, reflektera över egna värderingar, få kunskap om attityder och förhållningssätt, beteende, företagskultur och ledarskapets betydelse. Inramningen var etik och moral.

Uppdragsbeskrivningen från ledningen var tydlig. Vi behöver bli bättre på att prata om vad vi står för, vad det innebär att vara en Byggpartner och kunna diskutera vad som är rätt och fel. Företagets värderingar bygger på sunt förnuft och vi behöver prata om vad det innebär. De har en tydlig affärsmodell - Partnering - vilket innebär stor transparens mot kunderna där man samarbetar i större utsträckning än traditionellt och där kunden t ex har full insyn i ekonomin i ett projekt. Självklart ställer det höga krav på att leva upp till ställda förväntningar och att alltid se till att det blir så rätt som möjligt, utifrån företagets värderingar och goda intentioner.

Målet var också att just diskutera, föra samtal, om dessa ganska tuffa och svåra ämnen, snarare än att passivt sitta och lyssna på en föreläsning. Därför var genomförandet upplagt som workshop med kortare teorigenomgångar varvat med grupparbeten och efterföljande dialog och samtal i storforum.

Linda Begner som driver Medveten Utveckling är numera en nära samarbetspartner till oss och tillför tacksamt kunskap, erfarenheter och klokskap. Att hon dessutom själv har jobbat som chef i bygg- och fastighetsbranschen i många år och väl känner till branschens kultur och arv från det förflutna var en stor tillgång i just detta projekt. Problem med korruption och andra oegentligheter är välkänt i branschen vilket Byggpartner är måna om att undvika. Därför vill man jobba aktivt och preventivt för att undvika sådana problem, för att vårda varumärket och växa hållbart.

Så vad skapar då förutsättningar för att hållbar tillväxt och välmående personal ska bli/fortsätta vara verklighet?

  • Tydligt kommunicerade värderingar och önskade beteenden (uppförandekod)
  • Att vara välgrundad i egna värderingar (vad är ok för mig och inte? Vart går mina gränser?)
  • God självkännedom om styrkor och svagheter (vad klarar jag av själv och vad behöver jag hjälp med, prestigelöshet)
  • Kunskap om beslutsfattande och vad som påverkar oss utifrån (t ex företagskultur, normer i samhället, regelverk) och inifrån (t ex värderingar, tankar, attityder, känslor)
  • Vikten av Emotionell Intelligens i ledarskapet (insikt om hur tankar, känslor och handling hela tiden påverkar varandra och dess betydelse för att fatta rätt beslut)

Tack till Sverker, Ann-Louise och Elisabet på Byggpartner i Dalarna för förtroendet att få möjlighet att bidra med en liten del i ert stora och viktiga arbete!

/Andreas