Post #Metoo – 2018 är här, året som kan bli jämställdhetens år

03.01.2018

Så har vi trillat in på ett nytt år igen, och aldrig har jag känt mig så förhoppningsfull inför den positiva förändring som nu kan ske till följd av höstens Metoo-upprop, om vi nu bara gör rätt grejer!

De senaste månadernas mängd av upprop som uppmärksammar sexuella trakasserier talar sitt tydliga språk. Problemen finns överallt i samhället; på våra arbetsplatser, i våra hem, i föreningslivet och bland våra unga i skolan. Bransch, samhällsklass, religion eller etnisk bakgrund verkar inte spela någon roll och omfattningen förvånar de flesta. Så vad gör vi nu med nyvunnen information och ny förståelse för omfattningen av problemen? Hur kan vi göra något gott av det som nu kommit upp till ytan?

Jag tänker framförallt på vad det skulle betyda för alla kvinnor om vi nu gör det här riktigt bra, men jag tänker också på vad det här betyder för oss män och att det kommer bli så mycket bättre för oss ALLA. För ingen mår bra att ojämlikhet. Antagligen har de flesta av oss män nu fått anledning att reflektera över våra beteenden och vad vi sänder ut för signaler, oavsett intention, en bra grej!

Hjälper vi varann lite på traven och skapar bra samtal runt detta kan det bli så mycket bättre och därför tänker jag också på vad allt det här betyder får våra arbetsplatser och våra beslutsfattare.

Det är dags att visa ledarskap

  • Det är dags för våra ledare att visa gott föredöme, visa omsorg och konfrontera med goda intentioner.
  • Det är dags att ta ställning och påvisa att sexuella trakasserier och trakasserier p g a kön inte har någon plats i vårt samhälle.
  • Det är dags att gå från tanke till handling och initiera aktiva åtgärder på den nivån att det ger resultat. Acceptera inget annat än nolltolerans.

Diskrimineringslagen förändrades i januari 2017 med krav på aktiva åtgärder på alla diskrimineringsgrunder. Åtgärderna måste också dokumenteras och DO - Diskrimineringsombudsmannen är utsedd som tillsynsmyndighet. Har skälen för att arbeta aktivt mot diskriminering och för jämlikhet tidigare varit diffusa så vet vi nu bättre. Nu vet vi att problemen finns överallt och att ingen kan eller borde ducka. Det har blivit än tydligare att män och kvinnor lever med olika uppfattning om vad som kan uppfattas som kränkande eller trakasserande och hotfullt. Egentligen är det inte så konstigt. De flesta kvinnor vet hur det känns att bli utsatt för oönskade närmanden från män - något som män sällan har behövt reflektera över. Ganska få kvinnor har å andra sidan någon egentlig insikt om hur män präglas av normer, grupptryck, förtränger känslor (att sorg istället uttrycks i ilska och aggressioner är ett vanligt exempel) och utövar makt på fel sätt. Eftersom den traditionella mansbilden är norm i samhället anpassar sig både män och kvinnor därefter. Anpassning som i många fall leder till icke acceptabla beteenden. Och det har nu blivit tydligt!

Vägen framåt handlar om att bygga broar

Ledare och beslutsfattare; Nu finns möjligheten att faktiskt göra skillnad. Ta chansen att göra något du alltid kommer kunna vara stolt över. Börja bygg dessa broar - så att män och kvinnor kan få ökad förståelse för varandra och att framförallt vi män ska få förståelse för vad som är uppskattade beteenden, så att vi ALLA i förlängningen kan må lite bättre.  

Så vad behöver vi göra konkret?

Undersök problem i din organisation

Analysera resultatet

Skapa aktiva åtgärder

  • Kompetensutveckla och för dialog, låt män och kvinnor prata enskilt och med varandra om hur vi bör kommunicera med varandra.
  • Prata om känslor, värderingar, makt och våld.
  • Prata om hur vi uppfattar olika typer av beteenden och hur prägling har påverkat oss att reagera olika på samma typ av beteende.
  • Tydliggör förväntningar och ställ krav. 

Följ upp och utvärdera

Du som är ledare, ta stöd. Dessa frågor kräver att man går på djupet. Både med sig själv och i sin organisation. Det handlar om att komma till djupare insikter om resultaten ska bestå, men det går. Jag lovar! Hör av er om ni behöver vår hjälp.

Läs mer på leadhuman.se/post-metoo


Andreas Nilsson

Ledarutvecklare, coach och "Metoo-konsult"