Midroc Culture Meeting Together to get there 

30.10.2017

Vad får en stor koncern att förenas i ett gemensamt syfte och lyckas med sin uppgift? Hur engagerar vi medarbetare att rikta sin energi mot samma vision?Under hösten har vi fått uppdrag att inspirera och stötta Midroc Europe i sitt kulturarbete. Med verksamhet inom samhälls- och industriutveckling vill Midroc bidra till bättre en framtid genom att göra en positiv skillnad där de verkar. Vi litar på att de menar allvar och därför tog vi oss an uppgiften. 

Huvuduppgiften var två dagars kulturmöte dit koncernens ledningsgrupper kallats. Bita modererade mötet och inspirationstalade om hur naturvetenskapens lagar kan användas när organisationer vill nå sin vision samt vikten av att berätta mänskliga stories. Några frågor för ledningsgrupperna att jobbade vidare med är: 

1. Är vår vision tydlig och inspirerande för både kunder och anställda? 

2. Vad är vårt syfte, eller "why"? Vad inspirerar våra medarbetarna att komma till jobbet? "What's in it for me"?

3. Hur differentierar vi oss från andra? Vilken kultur och vilka beteenden belönar vi medvetet och omedvetet?

Bita föreläste också om vetenskapen bakom tillit och utmaningen med mångfald - oavsett vad man beslutar sig för att eftersträva så dyker andra utmaningar upp. Exempelvis viljan att reducera konflikter men också öka innovation kan till en början kännas motsägelsefullt. Homogena grupper är inledningsvis tryggare tillsammans och bråkar mindre, men är också mindre innovativa. Poängen är att våga diskutera komplexa frågor istället för att blint följa diskursen i samhället. Vad kan vi tjäna på mångfald, och hur - här hos oss?

Mötet berörde också trendspaning kring AI, Teal-organisationer och digital transformation. 

Vi frågade ett par av deltagarna vad som har varit mest värdefullt.

Roger Wikström - CEO och delägare Midroc Europe: Igår jobbade hjärnorna på högvarv. Idag har hjärtat börjat pumpa, känslorna har fått komma fram och beröras. Nu ska vi sätta igång musklerna, processer och stöd för få det att hända. Det är så vi kan utvecklas, med hjärta, hjärna och muskler!

Ridad Alem - Art Director: It has been so inspiring and thoughtful, I have to reflect more. Your key note (Bita's key note on Human Stories) made me reflect on so many levels and dimensions and I'm very thankful for that.