Human Leaders

Ni som gjort världen mänskligare

LeadHuman vill bidra till en mänskligare värld genom mänskligare ledarskap. För oss handlar mänskligt ledarskap dels om ett humanistiskt perspektiv; om mod, kurage, etik och moral, men också om ett holistiskt perspektiv, där vi gemensamt måste ta ansvar för att vi alla ska ha det så bra som möjligt, både nu och i framtiden. Vi vill se en värld där utanförskap minskar och där alla människor kan och får vara med att bidra. Alltför många har, som vi ser det, ett för självcentrerat synsätt, oavsett om det handlar om nationalism, rasism, att göra affärer på andras bekostnad, eller att förstöra vår miljö på bekostnad av kommande generationer. Som tur är får forskningen som stödjer ett holistiskt och humanistiskt synsätt alltmer genomslag och fäste. Forskning som visar att vi också blir mer innovativa, effektiva och lönsamma om vi sätter människan först och bryr oss mer om varandra.

För att uppmuntra och bidra till starkare utveckling för dessa synsätt skapar vi nu möjlighet för er som har bidragit till en mänskligare värld. Vi nu avsätter två platser på vår UGL-kurs i maj där ni får möjlighet att delta helt kostnadsfritt. 

Så vem är du som vi vill söker dessa kostnadsfria platser? Kanske har du...

  • gjort skillnad för människor som har det sämre än du 
  • kämpat för att minska utanförskap 
  • blivit en förebild som påverkat samhället i positiv riktning
  • engagerat dig ideellt för människor och miljö

För att ansöka om dessa två platser vill vi att du spelar in en kort video (1-2 min) och skickar till oss senast 19 mars. Berätta kort om din bakgrund, ditt nuläge, vad du brinner för och vad du tror är viktigt för framtiden. Nämn för- och efternamn. 

ANMÄLAN STÄNGD

Fyll också i kontaktuppgifter nedan. 

Kurstillfället är 20-24 maj. 

Mer om UGL

Frågor? Hör av dig så hjälper vi till. 

Kontaktuppgifter Human Leader-kampanjen