Start up Grow up Sustain

En heldagsutbildning i hållbara kulturer - sponsrad av Agenda 2030 & Globala Målen

Ditt bidrag, 500 kr (625 ink moms) till välgörenhetsprojektet FLICKA

VARFÖR

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. 

Inom ramen för FN-förbundets projektbudget för Agenda 2030 ska vi nu genomföra en utbildningsdag för Start-ups och mindre företag/organisationer i syfte att bidra till att de globala målen uppfylls genom HÅLLBAR TILLVÄXT. 

HUR

Sverige vibrerar av entreprenörsanda, fantastiskt! Entreprenörsanda och grit räcker långt, men endast 1 av 10 Start-ups överlever sin 3-årsdag. Organisationer fungerar som vi människor, barndomen avgör hur vi mår resten av livet. Vi ställde oss frågan - hur kan en bättre START öka sannolikheten för HÅLLBAR tillväxt för Start-Ups (när tillgång till experter är för dyrt som småföretagare)? Dagen har specifikt fokus på 3 av målen. 

Utbildningsdagen - Start up Grow up Sustain - ger tillgång till expertis, verktyg och nätverk där du kan vässa din pitch, story och värdegrund. Du får också möjlighet att lära dig mer om hur trygghet, tydlighet och förståelse för olikheter skapar välmående och lönsamma organisationer. Hur medvetenhet runt stress och effektiv återhämtning hjälper oss att hålla i längden eller få en djupdykning i individens värderingar.

VAD

Aktiviteter inkluderar värdeformulering, storytelling, stresshantering och inkluderande arbetsklimat. Se inbjudan med schema för detaljer. 

VÅR VÄRLD VÅRA MÅL

Vårt mål är att du lämnar dagen stärkt med nya tankar, kunskap, verktyg och energi för att växla upp ert hållbarhetsarbete och öka chanserna att ta er över tuffa perioder i ett företags utveckling.

Anmälningsavgiften är 500 kr (exkl. moms) per person där lunch och fika under dagen ingår.

Hur kan anmälningsavgiften vara så låg?

LeadHuman och övriga konsultföretag i projektet deltar utan arvode för att stötta FN:s globala mål genom att ge Start-Ups och mindre företag chansen att ta del av kompetens och verktyg som stöttar hållbar tillväxt (uppskattat värde för dagen utan subvention är ca 5 000 kr). Efter deltagande erhåller ni även SelfLeaders värderingsverktyg gratis under 12 månader.

Alla utgifter är sponsrade av FN-förbundets projektbudget för Agenda 2030. Tillsammans verkar vi för en bättre värld. Ditt bidrag går till FN-förbundets projekt FLICKA.