Coaching

Stärk dina förutsättningar för välmående och framgång med coaching


Coaching - för individuell utveckling

Jag hjälper dig att utvecklas utifrån dina egna unika förutsättningar, både på jobbet och i livet som helhet. Jag vill hävda att i princip alla skulle ha nytta av coaching för att komma vidare i livet. 

Oavsett hur framgångsrika vi är, har vi alla områden som påverkar oss negativt och där vi kan behöva lite extra stöd att komma vidare. Vi är alla människor och det tillhör livet. Exempel på områden: Hälsa, arbete/karriär, personlig utveckling, relationer, fysisk omgivning, kärlek, fritid/nöjen, ekonomi. 

Coaching (enligt ICF) är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera framåt för att skapa resultat; förverkliga mål och visioner, såväl yrkesmässigt som privat. Coachingens rötter återfinns inom den humanistiska psykologin som lägger stor vikt vid att tydliggöra mening och syfte i tillvaron och därigenom frigöra individens vilja, engagemang och förmåga till att växa som person och nå så hög grad av välmående som möjligt. Coaching är ett effektivt sätt att nå sina mål samtidigt som det stärker självinsikt, självförtroende och självkänsla.

Individuell coaching bokas vanligen i en serie om 6 - 12 samtal à 1 - 1,5 timme. Vi mixar fysiska möten med telefon/digitala-möten efter behov och önskemål. Promenadmöten är en bra variant för dig som vill stimulera huvud och kropp samtidigt. Jag finns på Resarö 3 mil utanför Stockholm mot Vaxholm. Telefoncoaching är ett tidseffektivt alternativ med fullt fokus på samtalet om du inte befinner dig i närheten.  

Kontakta mig så pratar vi igenom dina förutsättningar och du får möjlighet att avgöra om coaching passar dig. Sen tar vi fram ett upplägg som passar dina förutsättningar. 

Jag har tystnadsplikt. Våra samtal är konfidentiella och det som kommer upp stannar alltid mellan oss. 

/Andreas


Personlig coaching för företag och ledare

Framgångsrikt ledarskap handlar om till stor del om självledarskap och självkännedom. Känner du dig själv väl, t ex dina inre drivkrafter, styrkor, svagheter och har koll på dina känslor och tankar,  blir det enklare att fokusera din energi på rätt saker. Du vet då vad du klarar av och vad du behöver hjälp med. Med SDI som komplement får du ut ännu mer av din coaching. Med bättre självkännedom blir du tryggare i dig själv och blir mer inifrånstyrd (värderingsdriven snarare än styrd av t ex image och trender). Kanske har du gått UGL eller någon annan ledarutveckling. Då kan coaching hjälpa dig att hålla i nyförvärvade kunskaper om dig själv.  Har ni flera ledare/medarbetare som vill testa coaching? Då kan jag coacha på plats hos er. Dagspris med 4-6 samtal om dagen brukar vara ett rimligt upplägg. 

Personlig livscoaching

Många har idag en PT (personlig tränare). Ibland är en PT det enda sättet att lyckas komma igång med träning och förbättra den fysiska hälsan. Att ha en personlig coach blir också allt vanligare och kan bli en lika självklar del i livet som en PT är för vissa. Coaching kan hjälpa dig nå dina mål i livets alla viktiga områden; arbete, ekonomi, kärlek, relationer, fritidsintressen etc.  Coaching som samtalsmetod har ett tydligt framåtriktat perspektiv. Vi hjälps åt att framtidsfokusera genom att tydliggöra din vision och skapa tydliga och konkreta mål. Du kommer också få uppgifter att genomföra mellan våra möten för att förstärka effekten av din investering i dig själv.  

Coaching med fokus på HBTQ

Som HBTQ-person är man oftast i minoritet och utanför normen. Det kan sätta käppar i hjulet för oss, både på arbetsplatsen och i privatlivet. En stor del av våra behov handlar om att tillhöra. Vi vill tillhöra en grupp och vill få vara med i gänget. Ibland är det en förutsättning för att kunna fungera normalt och prestera och leverera enligt förväntningar. Ibland en förutsättning för psykisk hälsa och kunna fortsätta leva. 

Med stort fokus på sociala kontexter och samspel med andra coachar jag dig för att bli mer bekväm med dig själv, fungera bättre i tillvaron och kanske också lyckas bättre i din prestation på väg mot dina målsättningar, som chef eller medarbetare, eller i dit privatliv. 

Max:

Fokus/ämne för coaching

Life coaching, personlig och karriärmässig utveckling

"A good coach can change a situation. A great coach can change a life! Världens bästa coach."

Kristina Hansson, Chef Trade Finance Services - Swedbank:

Fokus/ämne för coaching

Hur motivera och skapa engagemang, få gruppen att göra det lilla extra. Ledarskap och chefskap, diskussioner kring personlig utveckling, vad som gör mig engagerad och vad som driver mig.

"Jag kunde några gånger gå in i samtalet och inte riktigt känna att jag hade tid för det. Men nästan direkt vände den känslan och efter varje samtal kände jag mig stärkt att ta itu med mina utmaningar. För mig var detta en mycket bra hjälp och Andreas är en mycket bra coach som inte bara levererar lösningar utan fick mig att tänka själv också. Det kommer jag ha hjälp av framöver - ifrågasätta mig själv och på så vis försöka hitta vägen framåt."