Stärk hälsa och framgång 

i grupputveckling tillsammans med andra HBTQ-killar/män

Investera i utbildning för att främja din hälsa, välmående och stärk dina förutsättningar för framgång i arbetslivet. 

HBTQ-personer har som grupp sämre psykosocial hälsa än genomsnittet. Självmord, sämre sexuell hälsa, problem med depression, ångest, alkohol och droger drabbar HBTQ-personer i större utsträckning än övriga. Andra problem kan vara mer diffusa. Även om vi är välfungerande i livet och på jobbet kan normproblematik och utanförskap skapa oro och stress. Att känna att vi inte passar in eller har få gemensamma referensramar med människor i vår nära omgivning kan vara nog svårt och energikrävande att hantera. Därtill kommer problematik som ofta drabbar män generellt; t ex problem med att prata och uttrycka känslor och att knyta nära vänskapsband. Så ska det inte behöva vara. Vi kan och bör hjälpa och stärka varandra. Denna utbildning är ett initiativ för detta. 

Bli mer bekväm i din identitet som man, hbtq-person och normbrytare, stärk självkänslan och lär dig verktyg och nya tankesätt för att hantera vardagliga hinder. Vilka fördelar har vi som HBTQ-personer i och med vår bakgrund och våra erfarenheter? Hur kan vi dra nytta av dem på ett mer effektivt sätt? Våra arbetsgivare har också mycket att tjäna på att vi får blomma ut och kan vara oss själva fullt ut på jobbet. När vi kan lägga mer energi på rätt saker istället för att anpassa oss till normen eller vara oroliga för att vi inte är ok skapar vi förutsättningar för resultat och framgång i karriären. 


Utbildningen hanterar följande områden (kan komma att korrigeras):

 • Manlighet, hur drabbas män av ohälsa?
 • Hur drabbas HBTQ-personer av ohälsa?  

 • Att vara sig själv (och varför det är viktigt)

 • Attityder, masker och fejkat innanförskap
 • Priset för att passa in och vad är alternativet?
 • Ideal och normer (t ex maskulinitetsnormer)
 • Hantera machokultur
 • Berättelser om vad som präglat oss, delgivning av egna erfarenheter
 • Dela traumatiska upplevelser och samtal om motstrategier för bättre hälsa/välmående 
 • Hantera stress och oro

 • Tydliggöra styrkor och fördelar som normbrytare
 • Hur du kan jobba med tankesätt och ändra beteende

Kursen handleds av Andreas Nilsson, diplomerad coach, grupp- och ledarutvecklare som bl a har arbetat med HBTQ-frågor, likabehandling och normproblematik i Försvarsmakten.

Resultat: Stärkt självkänsla, ökad självkännedom, minskad stress och oro. Bättre förutsättningar för att undvika psykisk ohälsa och istället växa som människa och i karriären. 

Du får....

 • Verktyg som gör konkret skillnad i din vardag. 
 • Utvidgat nätverk för fortsatt möjlighet att stötta varandra.  

 • Tillgång till urval av relevanta teorier och metoder. 

 • Två uppföljande kvällsmöten med en månads mellanrum ingår för dig som vill och kan. 

Utbildningen varvar korta teoriblock med gruppsamtal och upplevelsebaserad lärande.


Läs mer om HBTQ-personers hälsa på Folkhälsomyndigheten

Utbildningen är inte terapeutisk, dvs behandlande för t ex depression eller ångest. Du bör vara psykiskt stabil för att delta och vi rekommenderar att du inte deltar om du t ex är sjukskriven för psykisk ohälsa eller nyligen har haft dödsfall bland närstående som påverkat dig på djupet. Detta då kursen kan vara mentalt utmanande. Hör av dig om du vill diskutera din lämplighet att delta.