Andreas Nilsson 

Ledarutveckling, gruppdynamik och Likabehandling

Jag brinner för att hjälpa människor och organisationer att nå sin fulla kapacitet. Samtidigt ska vi hålla och vara lyckliga livet ut. Det går, jag lovar! Genom att reducera brus som annars upptar kraft och energi är ett exempel. Ett sätt att göra det är att kommunicera tydligare, ett annat att reda ut dåliga relationer. Vi människor måste få vara oss själva, lite mänskligare helt enkelt. Därför vill jag inspirera till ett mänskligare ledarskap. Jag gillar att hjälpa andra att komma till djupare förståelse inom de områden jag arbetar med. Det är fantastiskt att se när någon kommer till insikt.

Andreas är utbildad Personalvetare från Göteborgs Universitet och har arbetat med Human Resources sedan 2008, bl a på Försvarsmakten och TeliaSonera. Han är UGL-handledare (Utveckling av Grupp och Ledare), diplomerad ledarskapscoach, handledare likabehandling och SDI-handledare (Strength Deployment Inventory, ett verktyg för kartläggning av drivkrafter och styrkor). Andreas har också engagerat sig ideellt och drivit arbetet med HBT-frågor i myndigheterna under Försvarsdepartementet. Han var ordförande för HoF - HBT i Försvaret i tre år.

+46 76-130 57 67

andreas.nilsson@leadhuman.se