Alla kan leda

(Men det är inte helt lätt. Vi alla behöver lite hjälp på traven) 

NY DISKRIMINERINGSLAG

Nya möjligheter till INNOVATION och LÖNSAMHET

Nu är det dags för vårt 2:a Bubbel & Babbel! 

- INSTÄLLT

Varför och när är jämlikhet bra för effektivitet och lönsamhet?

Vad kräver nya diskrimineringslagen?

Vi pratar om nya förutsättningarna i lagen som kom 1 jan 2017. Högre krav, men också bättre stöd. 

Lagen ställer krav som vi måste uppfylla. Men eftersom vi är mer förtjusta i att inspirera till positiv utveckling som gör oss människor gladare och företag mer framgångsrika pratar vi också om effektivitetsvinsterna med jämlikhet. 

Värd är Newstart och Peter Cederqvist. 


Give your resolutions a second chance 
(the real new year is on its way)

Finally, 6am and sunrise. The light is back and long gone those new year's resolutions. No panic, a second chance can't only exist at Melodifestivalen (I invite you to look up this Swedish phenomenon) . Let's give ourselves another chance - cause the real closer-to-science-than-stories New Year really starts with the spring equinox - at least if you ask a Persian, mother nature or an astrologist. Winter has served her purpose and now it's time to step into the future.

Yesterday, my family and I gathered in Kungsträdgården in Stockholm to celebrate the Chaharshanbe Suri, known as the Persian Festival of Fire - a warm up for the Persian New Year's "Nowruz" next week at the spring equinox. The festival of fire is a secular tradition (cause God, with all due respect, we need them) and it serves as a purification ritual where the jumps over the fire symbolizes a hope of getting rid of the bad stuff and making room for the good. With the arrival of spring the people also engage themselves in spring cleaning.

Enough signs seem to inspire us to embrace this time of year to reflect on bad behavior and make room for new, and hopefully better ones. Better behaviors means better relationships - that special one with ourselves, but also relationships with those around us. Family, colleagues, friends. One of my favorite questions which I brought with me from my old job is to ask myself whether or not I would like to be led by myself. Never gets old, does it?

So here is a toast for my fellow Persians for an excellent choice of timing for new year's, and a toast for second chances - dust off your new year's resolutions, give them another try and let's jump over the secular fire together.

Tidigare event med LeadHuman


Seminarium 1:
Chefens nya roll - Ansvara för människorna
(och lita på att människorna tar ansvar för resultatet)

Varför väljer era medarbetare och kunder just er?
Vad är chefens roll hos er idag, lagets stjärna eller coach?
Hur bygger ledare en kultur med tillit och prestationsanda?


Kom på bubbel och babbel om framtidens ledarskap

(KOSTNADSFRITT)

Vi ses 23 februari kl 15-17
kl 17 - AW för de av oss som vill diskutera vidare.

Vad kan vi göra mer för dig? 

Låt oss diskutera hur följande förslag på teman kan anpassas till era behov. Kanske är ni intresserade av en inspirationsföreläsning, en workshop eller utbildning. 

Nytt år, ny diskrimineringslag och nya möjligheter till tillväxt och effektivitet 

Ibland känns nya lagar bara krångligt. Äntligen kommer en lag som ger mer stöd och därmed kan ge din organisation en rejäl skjuts framåt i effektivitet och innovationskraft. Som tur är visar all forskning på att team med mångfald och inkluderande ledarskap är mer innovativa, har färre sjukskrivningar och är mer effektiva. Nya lagen är skapad för att den gamla inte var tillräckligt effektiv och att svenska företag behöver mer processtöd i jämlikhetsarbetet. Nyttja tillfället som nya lagen innebär att göra skillnad både för samhället, arbetsklimatet och tillväxten i ditt företag. Vi hjälper dig med konkreta verktyg. 

Älska dina medarbetare såsom du själv vill bli älskad (av dina kunder) 

Nya förutsättningar i arbetslivet och modern forskning visar på en tydlig trend. Vi ska börja på hemmaplan, ta hand om - ja till och med älska - våra medarbetare och lita på att de kommer göra detsamma för kunderna. Förra decenniet fokuserade forskningen på samband mellan kundupplevelser och lönsamhet. Idag är det en självklarhet att en bra produkt inte räcker. Produkten måste komma med en positiv kundupplevelse och arga kunder ska tas omhand. Callcenters för kundvård är närmast en självklarhet idag, något kunderna förväntar sig. Men det räcker inte att bli bäst på att göra arga kunder glada. Apple, Nike och Starbucks har tagit det ett steg längre och visat att det gör skillnad för affärerna. De hade nästan inga arga kunder som ringer deras callcenters. Inte nog med att dessa företag har nöjda kunder. Kunderna är deras fans och de verkar ÄLSKA att handla dessa premiumprodukter och tjänster. Analysen är tydlig, en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att skapa positiva kundupplevelser är välmående, engagerade medarbetare som förstår sitt sammanhang. Det är ju ändå dina medarbetares kreativa förmågor som skapar produkter, möter kunden och löser problem. Så inledd oss icke i frestelse att bara fokusera på kunden. Amen.

Din kultur = Ditt varumärke. Därför ska Marknadsavdelningen och HR ska bli bästisar

Dina medarbetare är ditt företag och varumärket står och faller med hur medarbetarna agerar och kommunicerar om sin arbetsgivare. Gapet mellan den image ni skapar i er marknadsföring och er organisationskultur minskar i takt med vårt allt mer transparenta samhälle. Det håller inte i längden att kommunicera en bild utåt utan att säkerställa att man börjat från grunden och jobbat inifrån och ut - people first. Därför bör HR och Marknadsavdelningen bli bästisar. 

Hjälp, jag är omringad av millennials. Hur leder vi generation Y och hjälper dem att leda andra? 

Den unga generationen är lat och otacksam, sa redan de gamla grekerna. Nu för tiden går utvecklingen dessutom snabbare och därmed blir skillnaderna mellan generationerna större. Dagens unga växer upp i en miljö som föräldrarna har svårare att relatera till än tidigare generationer. Den snabba tekniska utvecklingen påverkar oss och vi vet inte riktigt vart den för oss. Men en sak är säkert, vi behöver leda och inspirera varandra och lära oss hur vi leder och låter oss ledas av 80- och 90-talister. 

Chefens nya roll, att gå från att vara lagets stjärna till coach. Ledarskap 2.0 

Hur kommer det sig att Apple och Google lyckas bättre än sina konkurrenter? Organisationer med ett tydligt syfte och hög nivå av tillit presterar bättre är en del av svaret. Den senaste tvärvetenskapen inom hjärnforskning och ledarskap uppmärksammar oss på hur viktigt företagets inre liv är och hur ledarrollen bör förändras. För att hänga med i utvecklingen måste chefen skifta fokus, från att själv vara specialist, till att inspirera och coacha sina medarbetare, som i sin tur tar hand om kunder och resultat på bästa möjliga vis. 

Hjälp - jag är en medelålders, vit, heterosexuell man. Hur leder jag ett ungt team med mångfald? 

Det här med mångfald är inte lätt. De flesta av oss vill leva i ett jämlikt samhälle men HUR man jobbar med jämlikhet eller VARFÖR mångfald är bra är inte alltid självklart. Om man sällan eller aldrig haft anledning att reflektera över hur normer påverkar oss för egen del blir det ytterligare en puckel att ta sig över. Då blir det lätt att säga att jämlikhet är superviktigt, kör på, men låta någon annan göra jobbet. Den här kursen/föreläsningen är för dig som själv vill lära dig mer om mångfald, hur man leder människor som är olik sig själv hur man kan jobba med mångfald för att få ut det bästa av våra medarbetare, stärka innovationskraften i våra organisationer och uppnå ett mer jämlikt samhälle på köpet.