LEAD HUMAN

Lead a human world

Beslut formar vår värld. 

Lead Human finns med syfte att tydliggöra hur stories, normer och beteende formar våra beslut - som individer, företag och samhälle. Vi tror att hållbara, innovativa och strategiska beslut fattas när ledare och organisationer har 

tydlighet i sitt syfte och i sina värderingar. Det tror vi skapar
grund för hållbara samhällen. 

"Affärsnyttan är uppenbar för oss. Vi har redan använt materialet i vår rekrytering."

-Ledningsgrupp, IT-konsultbolag

"Nu vet vi hur vi ska artikulera det vi står för och vi hade aldrig kunnat ta fram detta utan er."


-VD, Konsultbolag

"Det är helt annorlunda att jobba med LeadHuman - ni är konsulter med hjärta."

-VD Retailkedja

Skapa en tydlig story och syfte

Alla dina medarbetare vet VAD ni gör, vilken bransch de jobbar inom och vilka produkter ni säljer. En del vet HUR ni skiljer er åt, vad som gör just ert företag unikt och kan sätta ord på det. Ganska få vet VARFÖR ni gör det ni gör, syftet till att er organisation grundades och de värderingar som er kultur har som mål att leva efter. Det som gör Apple, Starbucks och Nike till starka organisationer är deras tydliga syfte och identitet. Syftesdrivna organisationer sätter sina medarbetare först och litar på att de i sin tur sätter kunderna först på sin agenda. Detta innebär vanligen en förändring i hur vi tänkter, pratar och agerar. Det kräver modiga och trygga affärsledare som vågar lita på sina medarbetares goda intention och omdöme. Vi har arbetat i flera år med Simon Sinek och hjälpt organisationer och ledare att finna sina grundsyften och anpassa kultur, ledarskapsmodell och affärsstrategi därefter. 


Kulturstrategi och beteende

Växer ni snabbt? Går er verksamhet igenom effektivisering och besparingar? Vilken kultur och ledarskap behövs för att stötta er resa? För att nå era mål och uppfylla ert syfte behövs så klart slipade ledare och effektiva högpresterande team. Samtidigt ska vi hålla hela arbetslivet utan att bli sjuka. Men inte bara det, inspiration, motivation och livsglädje ska också vara på plats så länge det bara går. 

Vi jobbar med ledarutveckling och grupputveckling med olika metoder. Både våra egna och välkända koncept, bland annat UGL-utbildningar och SDI-kartläggningar.