LEAD HUMAN
Lead a human world

Beslut formar vår värld. 

Lead Human existerar i syfte att tydliggöra hur stories, normer och beteende formar våra beslut - som individer, företag och samhälle. Vi tror att hållbara, innovativa och strategiska beslut fattas när ledare och organisationer har 

tydlighet i sitt syfte och i sina värderingar. Det tror vi skapar
grund för hållbara samhällen. 

"Affärsnyttan är uppenbar för oss. Vi har redan använt materialet i vår rekrytering."

-Ledningsgrupp, IT-konsultbolag

"Nu vet vi hur vi ska artikulera det vi står för och vi hade aldrig kunnat ta fram detta utan er."


-VD, Konsultbolag

"Det är helt annorlunda att jobba med LeadHuman - ni är konsulter med hjärta."

-VD Retailkedja

Skapa en tydlig story och syfte

Alla dina medarbetare vet VAD ni gör, vilken bransch de jobbar inom och vilka produkter ni säljer. En del vet HUR ni skiljer er åt, vad som gör just ert företag unikt och kan sätta ord på det. Ganska få vet VARFÖR ni gör det ni gör, syftet till att er organisation grundades och de värderingar som er kultur har som mål att leva efter. Det som gör Apple, Starbucks och Nike till starka organisationer är deras tydliga syfte och identitet. Syftesdrivna organisationer sätter sina medarbetare först och litar på att de i sin tur sätter kunderna först på sin agenda. Detta innebär vanligen en förändring i hur vi tänkter, pratar och agerar. Det kräver modiga och trygga affärsledare som vågar lita på sina medarbetares goda intention och omdöme. Vi har arbetat i flera år med Simon Sinek och hjälpt organisationer och ledare att finna sina grundsyften och anpassa kultur, ledarskapsmodell och affärsstrategi därefter. 


Kulturstrategi och beteende

Växer ni snabbt? Går er verksamhet igenom effektivisering och besparingar? Vilken kultur och ledarskap behövs för att stötta er resa? För att nå era mål och uppfylla ert syfte behövs så klart slipade ledare och effektiva högpresterande team. Samtidigt ska vi hålla hela arbetslivet utan att bli sjuka. Men inte bara det, inspiration, motivation och livsglädje ska också vara på plats så länge det bara går. 

Vi jobbar med ledarutveckling och grupputveckling med olika metoder. Både våra egna och välkända koncept, bland annat UGL-utbildningar och SDI-kartläggningar. 

Vi ser potential

Världen känns galen ibland, men vi känner hopp. Vi ser energi och talang som sitter i oss alla som inte kommer till vara, antingen genom brist på engagemang på våra arbetsplatser eller i direkta konflikter. Vi har funderat mycket på vad olikheter gör med oss, och hur olika mindset ofta skapar onödiga konflikter. Vi förstår inte varandras synsätt, och framför allt verkar vi inte vilja förstå varandra.


Detta har inspirerat oss att starta LeadHuman och börja färden mot att vår vision om en värld som präglas av förståelse för olika synsätt och en värld som värdesätter styrkan i mångfald. Vårt samhälle behöver det. Våra företag behöver det. Vi som individer mår bättre av det.
Det här inte helt självklart för alla, och det behövs tålamod, långsiktigt arbete och fokus. Därför kavlar vi upp ärmarna och spänner musklerna, för att ge vårt bidrag till en bättre värld.
Vet du varför just din organisation existerar och varför du går till jobbet varje dag? Är du stolt över ditt eget ledarskap? Vill du på riktigt förstå varför vissa människor tycker annorlunda jämfört med dig? Nyttjar ditt företag er fulla innovationskraft? Kan humana ledare vara en del av svaret?

Vi vill se en mänskligare värld. 

En mänskligare värld förutsätter ett mänskligare ledarskap. Det innebär t ex att vårt samhälle och våra ledare bör bli bättre på att ta tillvara på alla människors unika styrkor och präglas av förståelse för olikheter. Du ska kunna vara dig själv, hela dig själv. Då är du som bäst. Vi tror på en värld med en humanistisk livssyn som präglas av kurage, hög moral och förutsättningar för mänskliga rättigheter. Det är vår övertygelse och vill jobba med dig som håller med.