Vårt team

Bita Yazdani - Syftesdriven verksamhetsutveckling

Jag brinner för att inspirera dig och dina medarbetare till att (åter)upptäcka och tydliggöra ert syfte, varför ni gör det ni gör. Generellt lägger vi alltför mycket resurser på att skriva fina marknadsföringsstrategier och kulturagendor, utan att fundera på varför vår organisation existerar till att börja med. 

När vi är tydliga med vem vi är och vad vårt syfte är kan vi enklare värva likasinnade kunder, medarbetare och samarbetspartners. Det är så Starbucks, Nike, Zappos m fl fått sin framgång. 

Identitet = varumärke = kultur = beteenden... allt hänger ihop. 

Så låt oss hjälpa er prata ett språk som förenar strategi, varumärke och kultur. Jag tar med mig erfarenhet från Norden, USA och Asien, strategikonsulting och ett inspirerande nätverk med bland annat Simon Sinek.

Mer om Bita...

Bita flydde som 7-åring till Sverige från Iran och integrerades snabbt i svenska samhället tack vare rätt stöd, vilja och ambitioner. Idag är hennes identitet en mix av många olika kulturer. Bita är utbildad ekonom på Handelshögskolan i Stockholm. Hon har arbetat på EY, först i Stockholm och de senaste fem åren i EY's strategi- och transformationgrupp i New York med hela världen som arbetsfält. Hon har pratat om syftesdriven verksamhetsutveckling för privat och offentlig sektor, bl a inom telekom, media, B2B, för Obamas administration m.m. Bita har drivit stora transformationsprojekt i Asien, USA och Norden. 

+46 79-341 17 83

bita.yazdani@leadhuman.se

Andreas Nilsson - Ledarutveckling, gruppdynamik och Likabehandling

Jag brinner för att hjälpa människor och organisationer att nå sin fulla kapacitet. Samtidigt ska vi hålla och vara lyckliga livet ut. Det går, jag lovar! Genom att reducera brus som annars upptar kraft och energi är ett exempel. Ett sätt att göra det är att kommunicera tydligare, ett annat att reda ut dåliga relationer. Vi människor måste få vara oss själva, lite mänskligare helt enkelt. Därför vill jag inspirera till ett mänskligare ledarskap. Jag gillar att hjälpa andra att komma till djupare förståelse inom de områden jag arbetar med. Det är fantastiskt att se när någon kommer till insikt.

Andreas är utbildad Personalvetare från Göteborgs Universitet och har arbetat med Human Resources sedan 2008, bl a på Försvarsmakten och TeliaSonera. Han är UGL-handledare (Utveckling av Grupp och Ledare), ICF-coach, handledare Likabehandling och SDI-handledare (Strength Deployment Inventory, ett verktyg för kartläggning av drivkrafter och styrkor). Andreas har också engagerat sig ideellt och drivit arbetet med HBT-frågor i myndigheterna under Försvarsdepartementet. Han var ordförande för HoF - HBT i Försvaret i tre år.

+46 76-130 57 67

andreas.nilsson@leadhuman.se