Om oss

Vision, syfte och ledstjärnor

Vision

Vi ser en mänskligare värld där världens ledare skapar tydlighet, agerar förebilder och bygger förtroende. I den mänskligare världen frigörs engagemang, innovationskraft och kreativitet. Där får människor, organisationer och nationer förutsättningar att utvecklas, prestera på topp och må bra.

Syfte


Beslut formar vår värld.

Lead Human existerar i syfte att tydliggöra hur stories, normer och beteende formar våra beslut - som individer, företag och samhälle. Vi tror att hållbara, innovativa och strategiska beslut fattas när ledare och organisationer har
tydlighet i sitt syfte och i sina värderingar. Det tror vi skapar grund för

hållbara samhällen. 

Vi ser potential

Vi ser energi och talang som sitter i oss alla som inte kommer till vara, antingen genom brist på engagemang på våra arbetsplatser eller i direkta konflikter. Vi har funderat mycket på vad olikheter gör med oss, och hur olika mindset ofta skapar onödiga konflikter. Vi förstår inte varandras synsätt, och framför allt verkar vi inte vilja förstå varandra.

Detta har inspirerat oss att starta LeadHuman och börja färden mot att vår vision om en värld som präglas av förståelse för olika synsätt och en värld som värdesätter styrkan i mångfald. Vårt samhälle behöver det. Våra företag behöver det. Vi som individer mår bättre av det.

Det här inte helt självklart för alla, och det behövs tålamod, långsiktigt arbete och fokus. Därför kavlar vi upp ärmarna och spänner musklerna, för att ge vårt bidrag till en bättre värld.

Vet du varför just din organisation existerar och varför du går till jobbet varje dag? Är du stolt över ditt eget ledarskap? Vill du på riktigt förstå varför vissa människor tycker annorlunda jämfört med dig? Nyttjar ditt företag er fulla innovationskraft? Kan humana ledare vara en del av svaret?

Världen är galen men vi är optimister

Vi vill se en mänskligare värld. En mänskligare värld förutsätter ett mänskligare ledarskap. Det innebär t ex att vårt samhälle och våra ledare bör bli bättre på att ta tillvara på alla människors unika styrkor och präglas av förståelse för olikheter. Du ska kunna vara dig själv, hela dig själv. Då är du som bäst.

Vi tror på en värld med en humanistisk livssyn som präglas av kurage, hög moral och erkännande av mänskliga rättigheter.

Det är vår övertygelse och vill jobba med dig som håller med.

Våra ledstjärnor i det dagliga arbetet

Vi är alla en liten del av något större, men stora nog att göra skillnad.

Att låtsas tar energi, så vi är oss själva.

Folk är olika, så vi lyssnar för att förstå.

Partners

FN-förbundet skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta
för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Vi arbetar tillsammans med FN-förbundet för att bidra till deras 17 hållbarhetsmål. Läs mer på fn.se och på globalamalen.se. Just nu är vårt samarbete med FN-förbundet att stötta entreprenörer och StartUps som arbetar för hållbar utveckling. 


Inom ledarutveckling, främst UGL - Utveckling av Grupp och Ledare, samarbetar vi med Rezon som är en av Sveriges större leverantörer av UGL. Vi ingår i deras nätverk för handledare och handleder regelbundet deras kurser. Genom Rezon kan vi erbjuda ca 70 kursstarter för UGL per år på många platser runt om i landet.

CoachHubben är LeadHumans systerprojekt. Ett projekt där vi samarbetar med andra konsulter i projekt där den gemensamma nämnaren är coaching - att inspirera till utveckling men också handfast stötta i genomförandet, med hjälp av effektiva verktyg inom coachingens värld. Där stöttar vi individer och grupper att verkligen ta sig från A till B.