Vision, syfte och ledstjärnor

Vision

Vi ser en mänskligare värld där världens ledare skapar tydlighet, agerar förebilder och bygger förtroende. I den mänskligare världen frigörs engagemang, innovationskraft och kreativitet. Där får människor, organisationer och nationer förutsättningar att utvecklas, prestera på topp och må bra. 

Syfte

Vårt syfte är att tydliggöra kopplingen mellan mänskligare ledarskap och högpresterande team såväl som välmånde.  

Vi ser potential

Vi ser energi och talang som sitter i oss alla som inte kommer till vara, antingen genom brist på engagemang på våra arbetsplatser eller i direkta konflikter. Vi har båda funderat mycket på vad olikheter gör med oss, och hur olika mindset ofta skapar onödiga konflikter. Vi förstår inte varandras synsätt, och framför allt verkar vi inte vilja förstå varandra.

Detta har inspirerat oss att starta LeadHuman och börja färden mot att vår gemensamma vision om en värld som präglas av förståelse för olika synsätt och en värld som värdesätter styrkan i mångfald. Vårt samhälle behöver det. Våra företag behöver det. Vi som individer mår bättre av det.

Det här inte helt självklart för alla, och det behövs tålamod, långsiktigt arbete och fokus. Därför kavlar vi upp ärmarna och spänner musklerna, för att ge vårt bidrag till en bättre värld.

Vet du varför just din organisation existerar och varför du går till jobbet varje dag? Är du stolt över ditt eget ledarskap? Vill du på riktigt förstå varför vissa människor tycker annorlunda jämfört med dig? Nyttjar ditt företag er fulla innovationskraft? Kan humana ledare vara en del av svaret?

Världen är galen men vi är optimister

Vi vill se en mänskligare värld. En mänskligare värld förutsätter ett mänskligare ledarskap. Det innebär t ex att vårt samhälle och våra ledare bör bli bättre på att ta tillvara på alla människors unika styrkor och präglas av förståelse för olikheter. Du ska kunna vara dig själv, hela dig själv. Då är du som bäst. 

Vi tror på en värld med en humanistisk livssyn som präglas av kurage, hög moral och erkännande av mänskliga rättigheter.  

Det är vår övertygelse och vill jobba med dig som håller med.

Våra ledstjärnor i det dagliga arbetet 

Vi är alla en liten del av något större, men stora nog att göra skillnad.

Att låtsas tar energi, så vi är oss själva.

Folk är olika, så vi lyssnar för att förstå.