LEAD HUMAN
Bygg en mänskligare värld med mänskligare ledarskap

Vi vill se ett samhälle där vi människor får ta med vårt sanna jag till jobbet och där arbetet inte dränerar oss på energi. Vi vill se arbetsplatser där ledarskapet präglas av tillit och omsorg och ledare som tar tillvara på våra olika styrkor och talanger.

När ledare skapar gynnsamma förutsättningar och reducerar brus kan vi identifiera oss med vår arbetsgivare. Vi känner tillhörighet och vi-känsla. En känsla som får oss att känna engagemang och vilja att göra vårt allra bästa. På så vis nyttjar vi vår totala kapacitet mer effektivt, utan att förgöra oss själva.

LeadHuman existerar för att hjälpa ledare att se hur det hänger ihop och för att inspirera till ett mer mänskligt ledarskap. Ett ledarskap som stärker innovationskraft och hållbar framgång. Ett holistiskt synsätt som tar ansvar för både hjärta och själ, i såväl oss människor som i våra organisationer. 

Med stärkt ledarskap släpper du loss innovationskraften, ökar effektiveten och  förbättrar lönsamheten. 

Nyfiken på något av våra områden? Fyll i kontaktuppgifter så återkommer vi till dig så snart vi kan.

Syftesdriven Verksamhetsutveckling

WHY HOW WHAT

Alla dina medarbetare vet VAD ni gör, vilken bransch de jobbar inom och vilka produkter ni säljer. En del vet HUR ni skiljer er åt, vad som gör just ert företag unikt och kan sätta ord på det. Ganska få vet VARFÖR ni gör det ni gör, syftet till att er organisation grundades och de värderingar som er kultur har som mål att leva efter. Det som gör Apple, Starbucks och Nike till starka organisationer är deras tydliga syfte och identitet. Syftesdrivna organisationer sätter sina medarbetare först och litar på att de i sin tur sätter kunderna först på sin agenda. Detta innebär vanligen en förändring i hur vi tänkter, pratar och agerar. Det kräver modiga och trygga affärsledare som vågar lita på sina medarbetares goda intention och omdöme. Vi har arbetat i flera år med Simon Sinek och hjälpt organisationer och ledare att finna sina grundsyften och anpassa kultur, ledarskapsmodell och affärsstrategi därefter. 


Ledarutveckling & Gruppdynamik


Växer ni snabbt? Går er verksamhet igenom effektivisering och besparingar? Vilken kultur och ledarskap behövs för att stötta er resa? För att nå era mål och uppfylla ert syfte behövs så klart slipade ledare och effektiva högpresterande team. Samtidigt ska vi hålla hela arbetslivet utan att bli sjuka. Men inte bara det, inspiration, motivation och livsglädje ska också vara på plats så länge det bara går. 

Vi jobbar med ledarutveckling och grupputveckling med olika metoder. Både våra egna och välkända koncept, bland annat UGL-utbildningar och SDI-kartläggningar. 

Likabehandling & Normkritik

Vi förflyttar oss allt mer i världen. Ibland för att vi vill och ibland för att vi måste.  Det skapar fantastiska möjligheter, men också utmaningar, då vi måste lära oss om varandra och hur vi ska samarbeta på bästa sätt. Även om vi växt upp i samma land kan vi ha levt i helt olika världar med olika kultur och förhållningssätt till livet. Att vi ska kunna leva sida vid sida och respektera varandra är godkänd nivå. Att kunna arbeta effektivt tillsammans och dessutom uppskatta varandra är nästa nivå och självklart mycket bättre. För det krävs både kunskap och att man har reflekterat över sin egen och andras människosyn, värderingar, likheter och olikheter. Dessutom ställer diskrimineringslagen krav på aktiva åtgärder, faktiskt på alla sju diskrimineringsgrunderna från 1 januari 2017. Men vi undviker gärna att att fokusera på krav, för jämlikhet får oss att må bra och bli effektivare tillsammans. 

Vi kan hjälpa er att komma igång med arbetet utifrån nya lagstiftningen - men framförallt för att inkludera fler och få nytta av all kompetens som finns i er organisation.  

Vi kan hjälpa er med:

  • Undersöka och analysera nuläge - Finns risker för diskriminering eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter? Vilka är orsakerna? 
  • Se över era arbetssätt, processer och policys utifrån de sju diskrimineringsgrunderna inom de fem områden som lagen kräver: Arbetsförhållanden/arbetsmiljö, lön och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling, möjligheter att förena arbete och föräldraskap.
  • Kvalitativa intervjuer (ev enkäter) för analysunderlag. 
  • Rapportering av slutsatser, muntligt och skriftligt. 
  • Förslag på lämplig åtgärdsplan. 

Låt oss diskutera era behov av stöd.

Vi håller också gärna utbildning i likabehandling och normkritik. Vårt standardupplägg är en grundkurs på två dagar, men era behov styr. Kanske en anpassad utbildning för chefer?